Taxe pentru infiintarea unei firme

 

Pentru infiintarea societatilor care desfasoara activitati economice, legea prevede reguli clare cuprinse in Codul fiscal, stabilind in primul rand, prin art. 268 alin. (1) ca taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local:

 

 

 

  • in mediul rural, intre 0 si 13 lei, inclusiv;
  • in mediul urban, intre 0 si 69 lei, inclusiv (actualizare conform HG 956 / 2009), potrivit fiscalitatea.ro.

Alineatul (1^1) stabileste ca autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pâna la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator.

Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).

De asemenea, taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este intre 0 si 17 lei, inclusiv (actualizare conform HG 956 / 2009).

In ceea ce priveste taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, aceasta se stabileste de catre consiliul local si este intre 0 si 28 lei, inclusiv, pentru fiecare mp sau fractiune de mp (actualizare conform HG 956 / 2009).

Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este intre 0 si 69 lei, inclusiv (actualizare conform HG 956 / 2009).

Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656 / 1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 – restaurante si 5540 – baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale intre 0 si 3615 lei, inclusiv (actualizare conform HG 956 / 2009).

La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare. Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

Sursa: curierulnational.ro

 

Share your thoughts