În atenţia agenţilor economici!

Centrul Zonal de Formare Profesională a Adulţilor şi Centrul de Excelenţă în Management, vă invită să participaţi la programul de formare profesională în domeniul managementului deşeurilor.

Instruirea se adresează managerilor, responsabililor şi specialiştilor de mediu precum şi personalului din cadrul companiilor care au delegate responsabilităţi de protecţia mediului conform prevederilor legale.

Vă reamintim că Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor defineşte responsabilitatea ce revine agenţilor economici pentru gestionarea deşeurilor, precizând că “deţinătorii / producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (…) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege (…). Persoanele desemnate (…) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.“

Nerespectarea prevederilor menţionate anterior constituie contravenţie şi poate atrage, pentru persoanele juridice, sancţiuni cu amenzi între 15.000 şi 30.000 lei!

 

Cursul se va desfăşura în perioada 13-14-15 iunie 2012, de la ora 14,00 şi va fi susţinut de specialişti din cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului. Taxa de curs este de 250 lei. În urma examenului de absolvire participanţii vor primi certificate de atestare a competenţelor cerute de legislaţia în vigoare pentru gestionarea deşeurilor în unităţile economice.

Înscrierile se pot face online sau la sediul APM Cluj până la data de 11 iunie a.c. în limita locurilor disponibile. Pentru relaţii suplimentare apelaţi 0264-430148 sau solicitaţi detalii prin poşta electronică la adresa de e-mail [email protected]. Pentru înregistrarea la această sesiune vă rugăm să solicitaţi fişa de înscriere. Admiterea la curs se face în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile.

 

 

PREŞEDINTE,

Ec. Augustin Feneşan

Share your thoughts