Patronii care angajeaza elevi si studenti pot primi, suplimentar, 250 de lei pe luna

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca.

Angajarea elevilor si studentilor se poate realiza pe perioada vacantelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, pentru fiecare elev si student pentru care s-a incheiat contract individual de munca. Diferenta dintre stimulentul lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Beneficiazã de stimulentul financiar lunar prevãzut mai sus angajatorii care incadreazã in muncã elevi si studenti in baza:
a) unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu normã intreagã sau, dupã caz, cu timp partial;
b) unui contract de muncã temporarã, numai dacã durata misiunii de muncã temporarã este egalã sau mai micã decat durata vacantei.
In cazul tinerilor in varstã de panã la 18 ani, contractul individual de muncã incheiat cu durata timpului de muncã de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe sãptãmanã se considerã incheiat cu normã intreagã.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar mentionat, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor.
Stimulentul lunar acordat este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de refeinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

Nu beneficiaza de stimulentul financiar:
a) angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevazut in lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.

sursa: business.ro

Share your thoughts