Solicitare de oferte – servicii de organizare de evenimente

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Smart-Up Diaspora  | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale , in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: SMART-UP DIASPORA
ID MySMIS: POCU 89/3/7/107495
Linia de finanţare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toţi”
Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Denumirea contractului de achiziţie:  Servicii pt. organizarea a 12 evenimente (ateliere etc.) in cadrul SA 4.1.
Descrierea obiectului contractului: Se organizeaza: 12 ateliere de networking si educatie antreprenoriala non-formala si transfer al rezultatelor proiectului – 4000 RON /eveniment;

Liderul proiectului va derula ateliere de networking si transfer de cunostiinte pentru capitalizarea rezultatelor proiectului. Aceste ateliere vor avea loc la nivel national, in locatii din toate regiunile mai putin dezvoltate. La atelierele de lucru vor fi şi întâlniri cu antreprenori de succes, facilitand contactul cu alti antreprenori si potentiali colaboratori sau clienti pentru IMM-urile sprijinite, prin activitati de networking .

Cheltuielile de organizare includ: locatia, inclusiv spatiul de networking, aranjarea si pregatirea spatiilor de desfasurare a evenimentelor, suportul tehnic si logistic, branding si publicitate eveniment, asigurarea speakerilor pe teme de interes pentru beneficiarii ajutorului de minimis, asigurarea prezentei unor  potentialilor clienti sau parteneri de afaceri pentru beneficiarii subventiei, catering.

Evenimentele se vor organiza in lcoalitatile Cluj Napoca, jud. Cluj, Arad, jud Arad, Iasi, jud Iasi, .

Durata contractului: 11 luni
Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare: Cluj-Napoca, Arad, Iasi

Cod CPV: 79951000-5 | Servicii de organizare de seminarii
Tip contract: Servicii

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 10.09.2019, ora 14:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 10.09.2019, ora 14:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Share your thoughts