Solicitare de oferta – campanie media sociala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+  | ID MySMIS: 127968| Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:CompetActiv+
ID MySMIS:127968
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
ID Dosar Achizitie:1702020941
Denumirea contractului de achizitie:Campanie de promovare si constientizare on-line
Descrierea obiectului contractului:Cheltuieli pentru derularea unei campanii de promomvare si constientizare on-line constand in vederea atingerii unui rezultat de comunicare de minim 50.000 de tinte atinse / 100.000 vizualizari ale artefactelor de informare care vor fi distribuite prin platformele de media inclusiv media sociale catre un public tinta din Regiunea NV, categoria de varsta 24 – 60 ani. .
Lot 1: Publicarea de carduri publicitare/advertoriale pe retele profesionale online – minim 36.000 tinte atinse / minim 30 zile
Lot 2: Publicarea de advertoriale text pe motoare de cautare – minim 19000 tinte atinse / minim 30 zile
Lot 3: Publicarea de carduri publicitare/advertoriale pe portaluri social-media – minim 50000 tinte atinse / minim 120 zile
Lot 4: Publicarea de advertoriale pe portaluri/publicatii internet – minim 1000 tinte atinse
Furnizorul va oferi posibilitate de segmentare pe criterii multicriteriale definite de achizitor.
Cod CPV:79341400-0 | Servicii de campanii de publicitate
Tip contract:Servicii
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 10.07.2020, ora 14:00 . 
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA. Va fi ofertat pretul unitar. Lista indicativa cu itemii/produsele care fac obiectul ofertei poate fi obtinuta prin email de la achizitor in urma unei solicitari. Trimiterea formularului la datele de contact de mai jos:
Datele de contact si modul de obtinere a informatiilor suplimentare: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] pana la termenul limita: 10.07.2020, ora 14:00 .

MODEL DE FORMULAR 

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie:Cheltuieli pentru derularea unei campanii de promomvare si constientizare on-line constand in vederea atingerii unui rezultat de comunicare de minim 50.000 de tinte atinse / 100.000 vizualizari ale artefactelor de informare care vor fi distribuite prin platformele de media inclusiv media sociale catre un public tinta din Regiunea NV, categoria de varsta 24 – 60 ani. .
Lot :

Tip contract:Servicii
Pret total ofertat (LEI, fara TVA) : 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)