Solicitare de oferte – Campanie de promovare online

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital+ | ID MySMIS: 142698 | Contract: POCU/860/3/12/142698

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

E-mail: [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul Accelerator Digital, in vederea planificarii si realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:Accelerator Digital
ID MySMIS:142698
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
Denumirea contractului de achizitie:Campanie de promovare online
Descrierea obiectului contractului:Cheltuieli pentru derularea unei campanii de constientizare on-line constand in publicarea de carduri publicitare/advertoriale pe retele profesionale online, social media, si pe canale de promovare influencer in mediul de business cu owneri de IMM-uri, in vederea atingerii unui rezultat de comunicare de 215.000 tinte atinse.
Lot 1: Publicarea de carduri publicitare/advertoriale pe retele profesionale online – minim 70.000 tinte atinse/minim 30 zile
Lot 2: Publicarea de advertoriale text pe motoare de cautare – minim 3.000 tinte atinse/minim 30 zile
Lot 3: Publicarea de carduri publicitare/advertoriale pe portaluri social-media – minim 141.000 tinte atinse/minim 120 zile
Lot 4: Publicarea de advertoriale pe portaluri/publicatii internet – minim 1.000 tinte atinse
Furnizorul va oferi posibilitate de segmentare pe criterii multicriteriale definite de achizitor.
Perioada de livrare: maxim 240 zile
Cod CPV:79341000-6 | Servicii de publicitate
Tip contract:Prestari de servicii
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA.
Locul de transmitere a ofertelor:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 07.11.2022, ora 12:00 .
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model oferta

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)