Solicitare de oferte – Contract de mentenanta pentru intretinerea, actualizarea si reconfigirarea sistemului de elearning

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital+ | ID MySMIS: 142698 | Contract: POCU/860/3/12/142698

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte ,  in vederea realizarii prospectarii de piata pentru achizitia cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: Accelerator Digital
ID MySMIS: ID MySMIS: 142698|
Linia de finanţare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de mentenanta pentru intretinerea, actualizarea si reconfigirarea sistemului de elearning
Descrierea obiectului contractului: – Actualizare platforma e-learning la ultima versiune compatibila

– Actualizarea interfetei grafice

– Actualizare middleware

– Actualizari de securitate

– Instalare/configurare modul protectia datelor

– Integrarea cu furnizori de identitate on-line compatibili (Google, FaceBook sau similar)

– Integrarea cu servicii de web-conferencing/streaming

Cod CPV: 72000000-5 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
Tip contract: Servicii

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] /  la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 08.11.2022, ora 09:00

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model oferta

Share your thoughts