REZOLUŢIA CELEI DE A XVIII-A EDIŢII A TOPULUI NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA,

Cu prilejul celei de a XVIII-a ediţii a Topului Naţional al Firmelor Private din România, organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în colaborare cu Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), în data de 05 noiembrie 2010 la Palatul Parlamentului, s-a realizat o amplă consultare a întreprinzătorilor, în vederea stabilirii celor 10 priorităţi majore ale mediului de afaceri pentru anul 2011.

Consultarea a avut loc sub forma unui referendum în rândul participanţilor la eveniment, reprezentând cele mai performante întreprinderi din România, ai membrilor portalului www.immromania.ro, răspunzând în total un număr de 257 societăţi comerciale, care au evidenţiat următoarele 5 priorităţi pentru mediul de afaceri:

1.    STIMULAREA INVESTIŢIILOR PRIN PERFECŢIONAREA SCHEMELOR DE AJUTOR DE STAT, PRIN REALIZAREA     LUCRĂRILOR DE  INFRASTRUCTURĂ ŞI DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PUBLIC-PRIVAT
2.    SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ŞI ACCELERAREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE
3.    REDUCEREA FISCALITĂŢII, ÎN SPECIAL PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ
4.    CREŞTEREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, SIMILAR SITUAŢIEI DIN UE
5.    ELIMINAREA ARIERATELOR ŞI COMBATEREA PLĂŢILOR ÎNTÂRZIATE ALE AUTORITĂŢILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE CĂTRE   SOCIETĂŢILE COMERCIALE

Celelalte priorităţi, în ordinea descrescătoare a voturilor, au fost următoarele:
•    Îmbunătăţirea reglementării pieţei muncii şi Codului Muncii
•    Reducerea ratei inflaţiei în România şi menţinerea stabilităţii cursului de schimb leu/euro
•    E-guvernare, adoptarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei în relaţia dintre  administraţia publică şi întreprinzători (cu furnizarea tuturor serviciilor în formă electronică, accesibilă şi interoperativă)
•    Proceduri simple, accesibile şi soluţionarea cu celeritate a litigiilor comerciale
•    Diminuarea cheltuielilor statului cu salariile în sectorul public

În cadrul evenimentului au mai fost prezentate două propuneri de completare a priorităţilor de afaceri, care au fost susţinute de participanţi, privind:
– suspendarea închiderii societăţilor comerciale care nu îşi pot plăti datoriile la stat şi prelungirea
termenelor de plată pentru creanţele bugetare (impozite şi contribuţii la bugetele asigurărilor sociale), prin
adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ de modificare a Codului de procedură fiscală.

PARTICIPANŢII LA EDIŢIA A XVIII- A TOPULUI NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA SOLICITĂ VALORIFICAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR NECESARE REALIZĂRII PRIORITĂŢILOR MENŢIONATE. PREZENTA REZOLUŢIE VA FI ÎNAINTATĂ:
PREŞEDINŢIEI, PARLAMENTULUI, GUVERNULUI, TUTUROR PARTIDELOR POLITICE DIN ROMÂNIA, ORGANIZAŢIILOR PATRONALE ŞI DE IMM-URI INTERNAŢIONALE – UEAPME, BUSINESSEUROPE, WASME.
Bucureşti, 5.11.2010, Palatul Parlamentului

Share your thoughts