Ministerul Economiei aloca 400 mil. € pentru IMM-uri si energie regenerabila

Comitetul de Monitorizare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“ a decis sa realoce suma de 292,6 milioane de euro catre IMM-uri si intreprinderi mari si 100 de milioane de euro pentru sectorul energiilor regenerabile.

Pentru IMM-uri vor fi alocate 195 de milioane de euro, iar pentru intreprinderile mari suma de 97,5 milioane de euro. Aceste fonduri au fost transferate de la operatiunile Standardizare, Poli de competitivitate, Consultanta, Clustere/ Lanturi de furnizori. In cadrul axei prioritare 4, dezvoltarea resurselor regenerabile de energie va primi 100 de milioane de euro, suma care provine de la operatiunile privind eficienta energetica si interconectari. Pentru dezvoltarea infrastructurilor de cercetare-dezvoltare existente si pentru crearea unora noi vor fi realocate, de la operatiunile privind proiecte de cercetare in parteneriat, dezvoltarea infrastructurii in cercetare-dezvoltare a intreprinderilor si promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor, 35 de milioane de euro.

Sursa: Financiarul

Share your thoughts