Pregătiţi-vă pentru superinspectori!

Aceştia vor avea acces neîngrădit în spaţiile controlate şi drept la respect din partea celui controlat

Inspectorii vor încasa lunar un spor de până la 30% din salariul de încadrare, precum şi 1% din prejudiciul recuperat

Pîrvu: Ne îndreptăm astfel spre nişte mecanisme care nu sunt compatibile cu reglementările din comunitatea europeană

Inspectorii din instituţii publice, inclusiv primării, vor încasa lunar un spor de până la 30% din salariul de încadrare şi vor primi un stimulent financiar echivalent cu 1% din valoarea sumei recuperate de la un datornic, dacă prejudiciul descoperit în urma controlului este mai mare de 100.000 lei.

Sporul salarial şi stimulentul vor fi acordate atât inspectorilor din Garda Financiară, Garda de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Inspecţia Muncii şi Autoritatea Naţională a Vămilor, cât şi celor din ministere şi primării, conform unui proiect de lege care reglementează statutul personalului cu atribuţii de control. “Ordonatorii de credite vor putea aproba anual acordarea unui spor salarial lunar de maximum 30% din salariul de încadrare pentru persoanele cu atribuţii de control şi vor acorda stimulente celor care, în urma exercitării acestor atribuţii, au descoperit prejudicii sau sume datorate la bugetul de stat sau local mai mari de 100.000 lei. Valoarea stimulentelor acordate persoanelor cu atribuţii de control este egală cu un procent de 1% din valoarea prejudiciului”, se arată în document. Stimulentele vor fi acordate numai după recuperarea parţială sau integrală a sumelor şi virarea acestora, în termen de maximum 30 zile de la recuperare, la bugetul instituţiei de control. În situaţia în care acelaşi prejudiciu este descoperit ca urmare a mai multor acţiuni de control efectuate de unităţi diferite, stimulentul este acordat inspectorilor din structura care a transmis prima actul de control către instituţia competentă să recupereze prejudiciul.

Prevederile nu se aplică inspectorilor pentru care modalitatea şi procentul de acordare a stimulentelor sunt prevăzute în statutele proprii sau prin alte acte normative.

>vezi articolul original

Sursa: Curierul National

Share your thoughts