IMM-urile pot consulta Ghidul Solicitantului pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic

IMM-urile care vor să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic pot consulta Ghidul Solicitantului publicat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri’, Domeniul Major de Intervenţie 3 “Susţinerea e-economiei”, Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Valoarea maximă a finanţării acordate prin operaţiunea 3.3.2. este de 1.640.000 de lei, iar cea minimă de 35.000 de lei. Solicitanţii eligibili care pot accesa finanţările acordate din fonduri structurale pentru operaţiunea 3.3.2 sunt IMM-urile definite conform Legii nr. 346/20004 şi înfiinţate în temeiul Legii privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), la secţiunea Consultare publică, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.
OIPSI este organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul MCSI, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Sursa:  Financiarul

Share your thoughts