Guvernul ar vrea să păsuiască datoriile firmelor cu probleme

Condiţia este imposibil de realizat: societăţile ar trebui să constituie garanţii prin sume la trezorerie, scrisoare de garanţie bancară ori prin bunuri care pot fi executate

Eşalonarea s-ar putea face pe o perioadă de cinci ani, dacă datornicul îşi plăteşte datoriile curente

Firmele aflate în dificultate financiară ar putea fi păsuite, pe o perioadă de cinci ani, la plata datoriilor restante, cu condiţia să-şi constituie garanţii şi să-şi achite datoriile curente. Procedura este avizată şi reglementată într-un document semnat de premierul Emil Boc, Guvernul argumentând necesitatea luării acestei măsuri pe considerentul că, prin eşalonarea ratelor, se vor crea resurse certe inclusiv pentru pensii şi sănătate. Problema care apare este însă cea legată de garanţii, care nu pot fi realizate de firmele cu probleme financiare…

Potrivit documentului citat de Mediafax, garanţiile pot fi constituite prin consemnarea unei sume la trezorerie, prin scrisoare de garanţie bancară ori prin bunuri evaluate de un expert independent, asupra cărora să fie dispuse măsuri asiguratorii.

"Pentru a încuraja contribuabilii să constituie garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară, astfel încât statul să se asigure că recuperează în întregime obligaţiile eşalonate, apreciem că nivelul dobânzii pe perioada eşalonării la plată să fie de 0,02% pe zi de întârziere, ceea ce înseamnă 7,3% pe an", se propune în document. Pentru rata achitată cu întârziere va fi percepută o penalitate de 10% din rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau accesorii eşalonate, inclusiv dobânzile datorate.

Nu vor fi datorate penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, al căror termen de 90 zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare.

Scrisoarea de garanţie bancară va trebui să aibă o perioadă de valabilitate cu cel puţin trei luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată. Pe parcurs, garanţia va putea fi înlocuită sau redimensionată la cerere, în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat.

Dacă este executat, contribuabilul trebuie să reîntregească garanţia

În cazul în care, pe parcursul derulării eşalonării la plată, garanţia este executată de un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare în favoarea autorităţii fiscale nu acoperă valoarea garanţiei, contribuabilul este obligat să reîntregească garanţia pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse. Autoritatea fiscală poate executa garanţia, la cererea contribuabilului, dacă astfel se stinge întreaga sumă eşalonată, în opinia guvernanţilor acesta putând plăti anticipat, parţial sau total, suma cuprinsă în graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată rămâne valabilă dacă în acest interval sunt plătite orice alte obligaţii stabilite de autoritatea fiscală, sunt respectate termenele din graficul de eşalonare şi dacă sunt achitate obligaţiile la fondul de risc aferent împrumuturilor garantate şi/sau subîmprumutate de stat, ajutoarele de stat, amenzile de orice fel vărsate la bugetul de stat.

Pierderea valabilităţii eşalonării va presupune executarea garanţiei, începerea sau continuarea executării silite pentru întreaga sumă nestinsă şi plata unei penalităţi de 10% din suma rămasă.

Guvernul consideră că eşalonarea la plată este o formă de stimulare a plăţii voluntare a datoriilor şi de garantare a încasărilor la buget, arătând că în decursul timpului s-a constatat că, pe perioada aplicării actelor normative privind acordarea înlesnirilor la plată, încasările la bugetul general consolidat au crescut, asigurându-se astfel o ritmicitate a acestora atât prin achitarea ratelor din eşalonare, cât şi prin plata obligaţiilor fiscale curente.

Pentru acordarea eşalonării la plată, solicitanţii trebuie să fi depus toate declaraţiile fiscale, să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti conform unor criterii economico-financiare care vor fi prevăzute în Normele Metodologice, să nu se afle în insolvenţă ori dizolvare.

Sursa:  Curierul National

Share your thoughts