Impunerea microintreprinderilor in 2011

Incepand cu 01.01.2011, conform Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor reglementat in cadrul TITLULUI IV1 – Codul Fiscal.

Microintreprinderea in intelesul Codului Fiscal

Microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, urmatoarele conditii:

 1. realizeaza venituri, altele decat:
  • activitati in domeniul bancar;
  • activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
  • activitati in domeniul jocurilor de noroc, consultantei si managementului; si nu au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
 2. are de la 1 la 9 salariati inclusiv;
 3. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
 4. capitalul social este detinut de personae, altele decat statul si autoritatile locale

Procedura de declarare a optiunii

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea declaratiei 010 de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul anului fiscal inscriu optiunea pentru acest sistem de impunere la registrul comertului, optiunea fiind definitiva pentru anul fiscal respectiv.

Cota de impozitare. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Cota de impozitare pe veniturile obtinute de microintreprinderi este 3%. Baza impozabila a impozitului o constituie veniturile din orice sursa, mai putin:

 1. veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 2. veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 3. veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 4. veniturile din subventii de exploatare;
 5. veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 6. veniturile realizate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 7. veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia in perioada urmatoare de aceasta optiune. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul din care s-a depasit limita de 100.000 euro. Impozitul pe profit datorat in anul fiscal reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.Sursa:

Octavia Ionescu
Director Economic C.N.I.P.M.M.R.

Share your thoughts