Notificare AM POR privind decontarea cheltuielilor aferente TVA si taxelor ISC

 
Ca urmare a modificarii valorii TVA de la 19% la 24% conform legislatiei in vigoare, in vederea rambursarii valorii TVA in cadrul contractului de finantare, au fost identificate situatii in care sumele aferente TVA prevazute in bugetul proiectului pe linii bugetare nu sunt suficiente pentru plata TVA aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar.

Aceasta modificare se poate face astfel:

  1. prin Notificare, cand se modifica valoarea TVA intre liniile bugetare din cadrul aceluiasi capitol, in limita a maximum 10% din valoarea liniei in care se face modificarea bugetara
  2. prin Act Aditional, cand se modifica valoarea TVA intre capitole, valoarea TVA aferenta intregului buget al proiectului

Referitor la plata taxelor ISC, au fost identificate situatii in care s-a considerat eligibila numai valoarea cotei de 0,1% catre ISC aferenta valorii contractului de lucrari incheiat de beneficiar, desi acesta a efectuat plata in valoare de 0,1% din valoarea lucrarilor inscrisa in autorizatia de construire; in aceasta situatie, se va deconta valoarea taxei ISC la nivelul valorii platite de beneficiar.

In ceea ce priveste valoarea cotei de 0,7% catre ISC din valoarea lucrarilor executate, se va deconta valoarea intregii taxe ISC, la nivelul valorii platite de beneficiar, fara a tine cont de valoarea acesteia corespunzatoare numai cheltuielilor eligibile ale lucrarilor executate aferente.

Reglarea valorii taxelor catre ISC corespunzatoare valorii contractului de lucrari (0,1%) si a lucrarilor efectiv executate (0,7%) se va efectua la ultima cerere de rambursare.

Textul integral al documentului poate fi consultat aici.

Sursa:

ADR Sud Muntenia

 

Share your thoughts