Modelul şi conţinutul registrului de bani personali

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca anunţă contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 300/ 30.04. 2015 a fost publicat Ordinul nr.513/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.

Registrul de bani personali se constituie  de către operatorii economici obligaţi să utilizeze aparate de marcat  electronice fiscale şi se completează zilnic, la începutul programului de lucru (fără ştersături sau  modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate) de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea  în unitatea de vânzarea a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, operatorii   economici au obligaţia de a notifica organul fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora.

Registrul se prezintă sub forma unui caiet cu pagini A4, ce trebuie numerotat în ordine crescătoare şi semnat pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către altă persoană împuternicită de acesta. 

Menţionăm că Registrul de bani personali se constituie din data de 30 aprilie 2015, data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial, iar  contravenţiile pentru nerespectarea acestei obligaţii se vor aplica doar pentru fapte constatate începând cu data de 08 mai 2015, aşa cum se prevede la art.VIII  din O.U.G. nr. 8/2015.

Modelul şi continutul registrului de bani:

Unitatea ……….

C.I.F. …………

Adresa …………

Nr.     Data            Numele si      Functia       Suma de bani la inceperea       Ora               Semnatura

crt.    Zi Luna An  prenumele                        programului                           inregistrarii       angajat

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

Caiet format A4

Sursa: DGRFP Cluj-Napoca

Share your thoughts