Din martie, declaraţiile privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile se depun electronic

 

Declaraţiile privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile se depun electronic, începând din luna martie, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Potrivit ANAF, de la începutul lui martie, Autoritatea Naţională a Vămilor va face operabilă aplicaţia EMCS-RO-Stocuri de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile aferente lunii februarie 2011.

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 26/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Operatorii economici care au obligaţia depunerii online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile vor solicita accesul la aplicaţie la Direcţia de Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală, potrivit ordinului vicepreşedintelui ANAF nr. 90/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.

Informaţii suplimentare sunt postate pe pagina de web a autorităţii vamale ori pot fi solicitate Compartimentului Helpdesk EMCS din cadrul Direcţiei de Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale.

Sursa: Cotidianul.ro

Share your thoughts