S-au deschis liniile pentru turismul rural si cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

In perioada 1 – 31 martie 2011, se vor desfasura primele sesiuni din acest an pentru depunerea proiectelor de finantare aferente Masurii 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” si Masurii 313 “Incurajarea activitatilor turistice” din cadrul PNDR.

Masura 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”

Alocare financiara disponibila: 130 de milioane de euro

Beneficiarii eligibili:

 • persoane fizice autorizate;
 • microintreprinderi, IMM-uri si alte intreprinderi.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect de crestere a valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de 3 milioane de euro.

Descarca Ghidul de pe site-ul:

www.fonduri-structurale.ro

Masurii 313 “Incurajarea activitatilor turistice”

Alocare financiara disponibila: 85 de milioane de euro, defalcata in functie de cele patru componente ale masurii, astfel:

 • Componenta a – Investitii in infrastructura de primire turistica 55.250.000 euro,
 • Componenta b – Investitii in activitati recreationale – 14.450.000 euro,
 • Componenta c – Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc – 12.750.000 euro
 • Componenta d – Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural – 2.550.000 euro

Beneficiarii eligibili:

 • micro-intreprinderile;
 • persoanele fizice (neinregistrate ca agenti economici), care se vor angaja ca pana la data semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprinderi;
 • comunele;
 • asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune;
 • ONG-urile.

Beneficiarii proiectelor pentru incurajarea activitatilor turistice vor primi maximum 200 de mii de euro/ proiect.

Descarca Ghidul de pe site-ul:

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: APDRP

Share your thoughts