Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj aniversează 140 de ani de la fondare

Pe 26 februarie 2011  Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj  (APM Cluj) aniversează 140 de la fondarea primei organizaţii profesionale din Cluj – “Reuniunea Sodalilor Români din Clusiu”.

Atestată documentar ca cea mai veche organizaţie patronală din România, şi recunoscută ca şi continuatoare legitimă a reuniunilor de sodali (calfe) şi meseriaşi din Transilvania, după desfiinţarea breslelor de la jumătatea secolului al XIX-lea, APM Cluj este totodată şi prima asociaţie patronală reînfiinţată după 1989, actul de înregistrare al acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Cluj fiind datat 9 ianuarie 1990. Ulterior, după afilierea la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în 1992, ca membru fondator, APM Cluj a fost decretată ca cea mai veche organizaţie patronală din Europa, atestată documentar, după ce patronatul naţional a  prezentat documentele constitutive organizaţiei europene a IMM-urilor.

APM Cluj s-a impus de la bun început ca cea mai autorizată portavoce a patronilor clujeni, fiind singura organizaţie patronală clujeană care, în cele două decenii de activitate susţinută în beneficiul întreprinzătorilor privaţi, a reuşit să reprezinte permanent şi să apere interesele acestora în structurile de dialog social instituite în cadrul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Cluj ori al serviciilor publice deconcentrate care au responsabilităţi delegate pentru sectorul IMM-urilor.

Continuând nobila misiune de formare profesională şi susţinere socială a meseriaşilor, comercianţilor şi industriaşilor,  APM Cluj a dezvoltat, începând din 2004, o adevărată şcoală de calificare şi perfecţionare pentru adulţi, având drept rezultat, până în prezent, calificarea, perfecţionarea ori specializarea a aproape zece mii de  persoane. Prin proiectele implementate, majoritatea finanţate din fonduri europene, APM Cluj a reuşit să impună un înalt nivel calitativ actului educaţional destinat asigurării de competenţe profesionale, manageriale şi antreprenoriale.

Din 2008, APM Cluj a preluat preşedinţia Federaţiei Patronatelor de IMM-uri din Regiunea Nord-Vest, implicându-se activ în asigurarea unui mediu de afaceri propice dezvoltării durabile a IMM-urilor la nivel regional. Prin parteneriatele strategice încheiate cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, CECCAR Cluj, OTIMMC Cluj şi alte organizaţii patronale, APM Cluj a devenit unul din cei mai importanţi actori sociali ai momentului, aducându-şi aportul la propăşirea clasei de mijloc în Transilvania.

 

Ec. Augustin Feneşan

Preşedinte APM Cluj

 REPERE ISTORICE

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Clujeste continuatoarea legală a organizaţiei "Asociaţia Profesională Liberă a Micilor Meseriaşi din judeţul Cluj" (APLMM Cluj), fondată în 9 ianuarie 1990 în baza Legii nr. 21-1924 şi înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă Judecătoria Cluj la nr. 20/1990, prin încheierea nr. 2 din 24 ianuarie 1990.

În 1991, date fiind modificările apărute în legislaţia românească, APLMM Cluj a fost reorganizată în Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, fapt consemnat prin încheierea nr. 105/19.07.1991, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca la nr. 104/1991.

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Clujeste continuatoarea de drept şi succesoarea legală a primei organizaţii profesionale din Cluj, înfiinţată, după abrogarea breslelor din Transilvania, sub denumirea de "Reuniunea Sodalilor Români din Cluj". Fondată în 26 februarie 1871, prima organizaţie clujeană a meseriaşilor români a fost recunoscută de oficialităţile vremii de-abia în 1875.

Transformată ulterior în "Reuniunea Meseriaşilor, Comercianţilor şi Industriaşilor Români din Cluj", această organizaţie a constituit nucleul în jurul căruia a fost înfiinţată Centrala Reuniunilor de Meseriaşi, Comercianţi şi Muncitori din România cu sediul în Cluj, în perioada interbelică.

În octombrie 1938, printr-un decret-lege, Carol al II-lea înfiinţează breslele ca substitut al organizaţiilor de tip patronal.

După 1948, în urma actului de naţionalizare, întregul patrimoniu, edificat de predecesori în aproape un secol de existenţă activă, a fost preluat abuziv de comunişti.

Din 2004, APM Cluj a început procesul de recuperare al acestui patrimoniu. O bună parte din revendicările justificate ale patronatului clujean se află încă pe rolul instanţelor în diferite stadii de soluţionare.

……………………………………………………………………………………………………………

De-a lungul unei istorii de 140 de ani, organizaţiile meseriaşilor, comercianţilor şi industriaşilor clujeni au avut un aport deosebit la propăşirea clasei de mijloc în Transilvania, şi nu numai. În semn de preţuire pentru întreaga activitate a înaintaşilor săi, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj a editat, în 2005, prima monografie a mişcării patronale transilvane sub titlul ISTORIE ŞI ACTUALITATE 1875-2005, retipărită, în 2007, ca ediţie completată cu un scurt dar ilustrativ istoric al CNIPMMR, sub titlul 136 DE ANI DE MIŞCARE PATRONALĂ ÎN ROMÂNIA.

 

Share your thoughts