Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale

ANAF reaminteşte contribuabililor că pot depune online:

 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formularul 100;
 • Declaraţia rectificativă, formularul 710;
 • Declaraţia privind impozitul pe profit, formularul 101;
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formularul 300;
 • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301;
 • Decontul privind accizele, formularul 120;
 •  Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formularul 130;
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formularul 112;
 •  Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare, formularul 390;
 •  Declaraţia informativă privind livrările/ prestările/ achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formularul 394;
 • Declaraţia privind veniturile realizate din România, formularul 200;
 • Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, formularul 230;
 • Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul Fiscal, formularul 318;
 • Situaţiile financiare aferente anului 2011.

Atenţie! Formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” va fi depus numai electronic de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator.

Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru completarea formularelor de mai sus, contribuabilii vor accesa programele informatice existente pe website-ul ANAF www.anaf.ro categoria Declaraţii electronice, subcategoria Descărcare declaraţii.

Pentru completarea formularului 318, se va accesa websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Rambursare TVA din UE.

Formularele 100, 112, 200, 230, 300, 318, 390, 394 şi 710, precum şi Situaţiile financiare se depun online, pe portalul e-guvernare, la adresa www.e-guvernare.ro.

După depunere, contribuabilii au obligaţia să consulte recipisa privind starea declaraţiilor la adresa http://www.anaf.ro//StareD112/.

Formularele 101, 120, 130 şi 301 se depun online, pe websiteul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Transmitere declaraţii. Pentru a vizualiza starea declaraţiilor, se va consulta secţiunea Declaraţii electronice/Vizualizare stare declaraţii.

Reamintim că termenul de valabilitate al certificatului digital pentru semnătură electronică este un an de zile. După expirarea acestuia, contribuabilii trebuie să-l reînnoiască pentru semnarea şi transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale.

 

Sursa: financiarul.ro

Share your thoughts