Curs de iniţiere în GESTIONAREA DEŞEURILOR

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, în calitate de operator economic vă revine responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor. Legea 211/2011 precizează că "deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (…) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (…). Persoanele desemnate (…) trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate."

Nerespectarea prevederilor menţionate anterior constituie contravenţie şi poate atrage, pentru persoanele juridice, sancţiuni cu amenzi între 15.000 si 30.000 lei!

Pentru a veni in sprijinul dvs., Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj organizează sesiuni de instruire în gestiunea deşeurilor. Instruirea se adresează angajaţilor din cadrul companiilor care au delegate responsabilităţi specifice conform prevederilor legale menţionate.
 
Cursul este acreditat ANC-CNFPA, absolvenţii obţinând certificarea competenţelor pentru ocupaţia RESPONSABIL DE MEDIU (cod COR 325710), respectiv:

  • Gestionarea actelor normative de mediu;
  • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
  • Supravegherea activităţii de pregătire pentru situaţiile de urgenţă;
  • Raportarea activităţii de mediu.

Condiţii educaţionale de acces: studii medii (diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire liceu).

Cursul are o durată de 24 de ore. Activităţile se desfăşoară pe parcursul a trei zile, de regulă miercuri – joi – vineri,  de la ora 15:00, la sediul APM Cluj. Următoarea serie de instruire este prognozată pentru prima decadă a lunii august 2014. Organizatorii îşi rezervă dreptul reprogramării perioadei de desfăşurare în cazul în care nu este întrunit numărul minim de cursanţi pentru o grupă de instruire (15 persoane).

Înscrierile se pot face online (url: www.apm.ro, e-mail [email protected]), prin fax (0264-430148) sau la sediul APM Cluj, str. Avram Iancu nr. 52. Pentru relaţii suplimentare apelaţi 0721-894862. (fisa inscriere curs RM)

Share your thoughts