A FOST LANSATĂ CARTA ALBĂ A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2014

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a lansat joi, 3 iulie 2014, versiunea in limba romana a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din Romania 2014”, editia a XII-a. Acest eveniment este inclus in campania „Saptamana europeana a IMM-urilor”, editia 2014, coordonata de catre Directia Generala Intreprinderi si Industrie a Comisiei Europene.

În realizarea lucrării din acest an s-a avut în vedere, pe lângă problematica specifică IMM-urilor şi contextul economico-social-naţional, şi prevederile strategiei UE 2020 şi a Small Business Act. 

Lucrarea a fost realizata de un colectiv de specialisti si reprezinta cea mai cuprinzatoare si aprofundata analiza a situatiei IMM-urilor din Romania, a fenomenului intreprenorial, a performantelor si problematicii IMM-urilor, fiind un titlu de referinta in literatura de specialitate, atat in Romania cat si la nivelul Uniunii Europene. In realizarea lucrarii din acest an s-au avut in vedere, pe langa problematica specifica IMM-urilor şi contextului economico-social naţional, şi prevederile Strategiei UE 2020 si a Small Business Act, principalele documente strategice ale UE care marcheaza major evolutia IMM-urilor din UE si implicit din Romania.
Principalele categorii de analize incorporate in editia 2014 a Cartei Albe a IMM-urilor, sunt urmatoarele:
a) analiza aprofundata a situatiei IMM-urilor din Romania pentru anul 2014 la nivel national, regional, sectorial si judetean
b) studierea situatiei IMM-urilor in viziune contextuala
c) analiza fenomenului intreprenorial in dinamica, pornind din 1990 si pana in prezent, cu accent asupra evolutiilor din 2010 – 2014
d) studierea IMM-urilor si a celorlalte intreprinderi din Romania, cu accent asupra performantelor de ansamblu, comerciale, financiare, inovationale si sociale
e) analiza esentializata a problematicii IMM-urilor, fiecare capitol finalizandu-se cu o selectie de aspecte semnificative
f) formularea unui set de modalitati strategice si tactice in vederea eliminarii principalelor dificultati cu care se confrunta sectorul IMM-urile din Romania, diminuarii impactului amenintarilor contextuale si valorificarii la un nivel ridicat a oportunitatilor economice nationale si internationale.
Utilitatea volumului rezida in abordarea a cinci categorii de probleme majore deosebit de actuale:
•perceperea ultimelor evolutii economico-sociale de catre intreprinzatorii din Romania in anul 2014;
•reliefarea principalelor probleme cu care se confrunta IMM-urile in primavara anului 2014;
•caracterizarea esenţializata a intreprinzatorilor din Romania aşa cum se prezinta ei dupa criza economica;
•reliefarea unor caracteristici constructive si functionale majore de natura manageriala, comerciala, financiara, inovationala, umana, ale IMM-urilor din Romania global si pe anumite tipologii (dimensionale, sectoriale, teritoriale, juridice etc.);
•conturarea unui set cuprinzator de modalitaţi strategice şi tactice privind relansarea sectorului de IMM-uri. 

Share your thoughts