Piaţa muncii după criză – CORE – Corelarea competenţelor şi abilităţilor capitalului uman cu potenţialul local de ocupare în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor (APM) Cluj implementează în Regiunea de Nord Vest a României unul dintre cele mai ample proiecte care vizează piaţa muncii, realizate cu ajutorul fondurilor europene, obţinute prin POSDRU.

Beneficiarii acestui proiect vor fi 400 de someri din Regiunea Nord-Vest. Aceştia vor putea participa la:

  • 6 stagii de curs de perfectionarea sau specializare: competenţe manageriale, inspectori resurse umane, inspectori in domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, recepţioner hotel
  • 5 stagii de curs calificare nivel 1: cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în stucturi pentru construcţii
  • 4 stagii pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale
  • o bursă a locurilor de muncă  (cca. 50 de anagajatori/eveniment)

Cursurile vor fi ţinute de angajati ai APM Cluj, în cadrul Centrului de Ocupare care va fi creat prin acest proiect.

Durata proiectului: 18 luni. Contractul de finanţare a fost semnat în 4 aprilie 2014.

Bugetul total eligibil al proiectului: 5.348.783,23 lei, din care 1.532.492,44 lei alocaţi pentru implementarea în cadrul regiunii NV.

Proiectul reprezintă o modalitate concretă de implicare a patronatelor în dinamica pieţei muncii. Beneficiarii proiectului sunt şomeri din grupuri vulnerabile, care vor fi ajutaţi să îşi găsească un loc de muncă prin intermediul unor cursuri de calificare în meserii cerute pe piaţa muncii, prin consiliere în domeniul carierei, dar şi prin organizarea unei burse a locurilor de muncă. 

Share your thoughts