COMUNICAT IMPORTANT!!!

In atenţia operatorilor economici din următoarele sectoare de activitate (CAEN): 10 Ind. Alimentară, 11 Fabricarea băuturilor, 12 Fabricarea produselor din tutun, 46 Comerţ cu ridicata, 47 Comert cu amănuntul, 55 Hoteluri, 56 Restaurante.

Potrivit prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor operatorii economici producători/generatori de deşeuri, comercianţii şi brokerii de deşeuri (…) au obligaţia de a aasigura evidenţa gestiunii deşeurilor şi de a transmite anual această evidenţă agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului.

Informaţii suplimentare privind procedura de îndeplinire a obligaţiilor legale ce vă revin găsiţi în adresa ataşată. Solicitare raportare date

Vă atragem atenţia că potrivit prevederilor Legii 211/2011 art.61 alin.b, netransmiterea datelor solicitate de autorităţile de protecţia mediului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Share your thoughts