Constituirea Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare

În vederea constituirii Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care, în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 au realizat cifra de afaceri sub plafonul de 2.250.000 lei, determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, aveau obligaţia depunerii, până la data de 25 octombrie 2012, a Notificării privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1529/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012).
Verificarea de către organele fiscale a corectitudinii înregistrărilor în registru se face pe baza informaţiilor privind cifra de afaceri din deconturile de TVA (formular 300) depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, inclusiv şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale până la data de 10 decembrie 2012.

Pentru a asigura o cât mai mare acurateţe a datelor înscrise în registru, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de declarare a TVA pentru toată perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, sunt rugate să depună până la data de 10 decembrie 2012 deconturile de TVA (formular 300) restante. 

DIRECŢIA DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA DGFP Cluj

Share your thoughts