ANUNT PUBLICITAR

pentru procedura de cercetare a pietei-studiu de piata organizata in vederea atribuirii contractului de furnizare -materiale consumabile, in cadrul proiectuluiResurse umane performante in zonele rurale din regiunea de Nord Vest.

ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR CLUJ în calitate de partener, lansează procedura de achizitie in vederea atribuirii contractului de furnizare materiale consumabile, cod CPV 30190000-7.

Detalii in atasament:

anunt

Stadiul derularii:atribuit!

Share your thoughts