Studiu de caz: Inregistrarea in Revisal a suspendarii contractului individual de munca

 

Cuvinte cheie: HG 500/2011, suspendarea contractului de munca, ReVisal
 

 

Valabil la 29.08.2011

In ceea ce priveste completarea registrului de evidenta a salariatilor, angajatorul va trebui sa cunoasca temeinic modalitatea de inregistrare a suspendarilor in cadrul registrului mentionat. Aceasta situatie este insa valabila si pentru persoanele desemnate sau imputernicite in vederea completarii si transmiterii Revisal. Ca studiu de caz, va fi supusa dezbaterii situatia suspendarilor intrate in vigoare inainte de  01.08.2011, in ceea ce priveste inregistrarea in Revisal.

Potrivit dispozitiilor art. 3 si 4 ale HG 500/2011, completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor contractului individual de munca se face dupa cum urmeaza:
a) la angajarea fiecarui salariat, se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
– elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetatenia si tara de provenienta – Uniunea Europeana – UE, non-UE, Spatiul Economic European – SEE;
– data angajarii;
– perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
– functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
– tipul contractului individual de munca;
– durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
salariul, sporurile si cuantumul acestora;
b) salariul, sporurile si cuancumul acestora se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a HG 500/2011;
c) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) data incetarii contractului individual de munca se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor:
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

In concluzie, registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca iar perioada si cauzele de suspendarea contractului de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii. Daca incetarea suspendarii are loc dupa intrarea in vigoare a HG 500/2011, apreciem ca nu poate fi inregistrata incetarea suspendarii daca nu a fost inregistrata suspendarea contractului de munca.

Sursa: Legislatia Muncii.ro

Share your thoughts