Solicitarea si obtinerea parolei pentru transmiterea on-line a registrului

Solicitarea si obtinerea parolei pentru transmiterea on-line a registrului conform HG nr. 500/2011:

1. Obtinerea parolei de catre angajatori se face la sediul ITM in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, in baza prezentarii urmatoarelor documente:

a) solicitarea scrisa pentru eliberarea parolei (model anexat);
b) imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita ob?inerea parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului;
c) copia certificatului de inmatriculare al angajatorului;
d) copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

2. Obtinerea parolei de catre unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor (sucursale, agentii, etc.) se face la sediul ITM in a carui raza teritoriala acestea isi desfasoara activitatea, in baza prezentarii urmatoarelor documente:

a) solicitarea scrisa pentru eliberarea parolei (model anexat);
b) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii fara personalitate juridica, in cazul in care persoana care solicita obtinerea parolei este alta decat reprezentantul legal al unitatii;
c) copia certificatului de inmatriculare al angajatorului;
d) copia certificatului fiscal al unitatii fara personalitate juridica;
e) copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
f) copia delegarii de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca;
g) copia delegarii de competenta pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

3. Obtinerea parolei este conditionata din motive juridice si tehnice de transmiterea registrului conform HG nr. 500/2011. Aceasta transmitere a registrului trebuie sa fie prealabila solicitarii parolei, putand fi urmata imediat, cu ocazia aceleiasi prezente la sediul ITM, de solicitarea si obtinerea parolei pentru transmiterea on-line a registrului.
 
Sursa: Manager.ro
Data aparitiei: 11 Octombrie 2011

Share your thoughts