280 milioane RON pentru IMM-uri prin deschiderea operatiunii Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a lansat in data de 5 octombrie 2011 a apelul de proiecte pentru Operatiunea 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 "Sustinerea e-economiei", Axa III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public".

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane RON, iar beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt IMM-uri . Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 1.200.000 RON, iar cea minima de 45.000 RON.

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line (www.fonduri.mcsi.ro), in mod continuu, incepand cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 si se va incheia in 30 martie 2012 ora 16,30.

Activitatile eligibile in cadrul acestui proiect sunt:

1.Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:

  • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Intreprinderii);
  • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);
  • Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru -imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
  • Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

 

2. Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului

3. Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului

4. Achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.)

5. Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.

6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta – activitate obligatorie

7. Informare si publicitate pentru proiect – activitate obligatorie

8. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei – activitate obligatorie

Ghidul solicitantului este publicat in varianta finala, la adresa (www.fonduri.mcsi.ro), Sectiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Acest apel este o prelungire a operatiunii 3.1.1. "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe " in valoare de maxim 1 100 000 RON pe proiect unde sunt in evaluare 2464 de proiecte.

Sursa:

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Share your thoughts