SOLICITARE DE OFERTE suporturi de curs

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

D.A.C.I.A.  | ID MySMIS: 105674 | Contract: POCU/82/3/7/105674

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale! (propus spre finantare, apel – POCU/82/3/7/105674Romania Start-up Plus), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

 

Obiectul contractului: Achizitia serviciilor de editare si tiparire pentru 195 de bucati de suporturi de curs de “Competente antreprenoriale”.

Specificatii tehnice:

– format A4;

– tipar: color;

– suport: hartie offset import 60 grame;

– nr. pagini: aproximtiv 50-60 pagini;

– coperta: policromie, carton 250 grame;

– finisare: brosare;

– operatorul economic ofertant va respecta Manualul de Identitate Vizuala POCU 2014-2020;

– prestatorul va tipari materialele dupa si in conformitate cu bunul de tipar primit de la Achizitor;

– Achizitorul va pune la dispozitie continutul in format Word/PDF.

Cod CPV: 79800000-2 – Servicii tipografice si servicii conexe
Tip contract: Prestare de servicii
Buget total (LEI, fara TVA) 2.925 lei (195 bucăți x 15 lei/bucata)
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.
Locul de trimitere a ofertelor: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca, pana la termenul limita: 07.05.2018, ora 14:00.
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca, pana la termenul limita: 04.05.2018, ora 12:00.

 

Formular 1

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 

SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul “D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!” (propus spre finantare, apel – POCU/82/3/7/105674-Romania Start-up Plus), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie: Achizitia serviciilor de editare si tiparire pentru 195 de bucati de suporturi de curs de “Competente antreprenoriale”.

Specificatii tehnice:

– suporturi de curs: 195 bucati

– format A4;

– tipar: color;

– suport: hartie offset import 60 grame;

– nr. pagini: aproximativ 50-60 pagini;

– coperta: policromie, carton 250 grame;

– finisare: brosare;

– vom respecta Manualul de Identitate Vizuala POCU 2014-2020;

– vom tipari materialele dupa si in conformitate cu bunul de tipar primit de la Achizitor;

– Achizitorul va pune la dispozitie continutul in format Word/PDF.

 

Vom onora serviciile de editare si tiparire respectand specificatiile tehnice enuntate mai sus, conform comenzii primite de la Achizitor.

Tip contract: Prestare de servicii
Pret ofertat (LEI, fara TVA) :  

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

 

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)

Share your thoughts