Angajam

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj angajeaza formator asistent pentru curs de antreprenoriat.

 • Cerinte:
  – Studii universitare de lunga durata in domeniul economic sau echivalent – 3 ani
  – Experienta de instruire in domeniul economic si a personalului IMM-urilor – 5 ani
  – Competente de formare profesionala

– Perfectionari/specializari in domeniul economic/managerial/antreprenorial

 • Responsabilitati:
  – Desfasoara activitati de formare on-site in cadrul sesiunilor bootcamp
  – Participa in cadrul comisiilor de evaluare
  – Realizeaza documentele administrative aferente
  – Participa la intalniri de coordonare de proiect
  – Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare
  – Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare
  – Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator
Durata angajare: perioada determinata, pana in august 2018

Angajam trei evaluatori pentru planuri de afaceri.
 • Cerinte:

-Studii universitare de lunga durata – 4 ani

-Studii economice sau studii echivalente domeniului evaluarii sau alternativ perfectionari/specializari in domeniul economic/managerial – 1 an

-Experienta anterioara de evaluator de afaceri / evaluator planuri/idei de afaceri/ evaluator – 5 ani

-Operare PC, suita Office

-Operarea sistemelor informatice distribuite (management documente, management de proiect)

 • Responsabilitati:
  – Evalueaza planurile de afaceri inaintate pentru obtinere subventie minimis
  – Cunoaste si intelege metodologia selectie a planurilor de afaceri si conditiile specifice ale ajutorului de minimisi precum si legislatia aplicabila
  – Evalueaza planurile de afaceri inaintate spre finantare in conformitate cu metodologia de evaluare si realizeaza documentele specifice solicitate
  – Respecta conditiile de confidentialitate, impartialitate si corectitudine a procesului de evaluare
  – Respecta regimul conflictelor de interese si al incompatibilitatilor
  – Raporteaza stadiul evaluarii planurilor de afaceri depuse periodic si la cererea superiorului ierarhic

Durata angajare: perioada determinata, pana in septembrie 2018

 

 

Share your thoughts