SOLICITARE DE OFERTE servicii catering

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

D.A.C.I.A.  | ID MySMIS: 105674 | Contract: POCU/82/3/7/105674

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale! (propus spre finantare, apel – POCU/82/3/7/105674Romania Start-up Plus), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

 

Obiectul contractului: Achizitie servicii de catering pentru participantii la programele de formare profesionala – curs de competente antreprenoriale.

Numar total de participanti la curs: 195 persoane

Numar de participanti/curs: 15 persoane

Numar total de cursuri: 13 grupe

Numar total ore/curs: 40 ore

Perioada de desfasurare a cursurilor: mai-august

Locatii de desfasurare a cursurilor-judetele: Maramures, Satu-Mare, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj. Cursurile se vor tine, in locatiile aferente judetelor mentionate, in functie de zona din care provin participantii la curs.

Cod CPV: 55520000-1 – Servicii de catering
Tip contract: Prestare de servicii
Buget total (LEI, fara TVA) 9.750 lei (195 cursanti x 5 zile curs x 10 lei/meniu)
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.

Scrisoarea de oferta sa fie insotita cu detalii privind serviciile de catering oferite.

Locul de trimitere a ofertelor: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca, pana la termenul limita: 30.04.2018, ora 14:00.
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca, pana la termenul limita: 27.04.2018, ora 12:00.

 

Formular 1

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 

SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul “D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!” (propus spre finantare, apel – POCU/82/3/7/105674-Romania Start-up Plus), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie: Achizitie servicii de catering pentru participantii la programele de formare profesionala – curs de competente antreprenoriale.

Numar total de participanti la curs: 195 persoane

Numar de participanti/curs: 15 persoane

Numar total de cursuri: 13 grupe

Numar total ore/curs: 40 ore

Perioada de desfasurare a cursurilor: mai-august

Locatii de desfasurare a cursurilor-judetele: Maramures, Satu-Mare, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj. Cursurile se vor tine, in locatiile aferente judetelor mentionate, in functie de zona din care provin participantii la curs.

 

Vom onora serviciile de catering respectand specificatiile enuntate mai sus, conform comenziilor pe care le vom primi de la Achizitor.

Tip contract: Prestare de servicii de catering
Pret ofertat (LEI, fara TVA) :  

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

 

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)

Share your thoughts