Solicitare de oferte – papetarie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul Competactiv+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: Competactiv+
ID MySMIS: 127968
Linia de finanţare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți”
ID Dosar Achizitie 1896306355
Denumirea contractului de achiziţie: Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului
Descrierea obiectului contractului: Cheltuieli cu papetaria pentru implementarea activitatilor proiectului. Materialele includ: Cub notes adeziv, Hartie pt flipchart, Hartie fotocopiatoare A4, Hartie copiator A3, Eticheta autoadeziva, Articole de papetarie si alte articole din hartie, precum si alti itemi din categoriile CPV aferente
Cod CPV: 30192700-8;
Tip contract: Furnizare


Locul de trimitere a ofertelor:
Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 23.12.2019, ora 12:00 .

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA. Va fi ofertat pretul unitar. Lista indicativa cu itemii/produsele care fac obiectul ofertei poate fi obtinuta prin email de la achizitor in urma unei solicitari .

Trmiterea formularului la datele de contact de mai jos:

Date de contact si modul de obtinere a informatiilor suplimentare:

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] pana la termenul limita: 23.12.2019, ora 10:00 .

 

Share your thoughts