Solicitare de oferte – consultanta protectia datelor / Competactiv+

Achizitorul: ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR CLUJ

Adresa: Str Avram Iancu nr 52, Cluj-Napoca, jud. Cluj

CUI 5626227

Email: [email protected] / [email protected]

Telefon: 0264430148

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in vederea realizarii achizitiei, finantata prin contractul de finantare CompetActiv+  POCU/464/3/12/127968, cu urmatoarele date:

Obiectul achizitiei:Servicii pentru audit/consultanta in protectia datelor si intocmirea documentatiei de protectie a datelor

Achizitia  este realizată în următorul context:
– conform prevederilor Ghidului solicitantului, liderul trebuie să inregistreze și să proceseze datele personale ale persoanelor din grupul țintă , precum și alte date care cad sub incidența reglementărilor naționale în materie de proiecție a datelor.-  conform prevederilor Ord MFE 1848/16.10.2019 beneficiarii proiectelor POCU, sunt obligați să pună în aplicarea prevederile legislației de protecție a datelor  Achiziția serviciilor externalizate este necesară pentru realizarea unui audit, a propunerii măsurilor corective și a realizării documentației necesare pentru aplicarea conformă a cadrului legal în materie de protecție a datelor , de către personalul liderului de proiect, fiind derivată din obligațiile care îi revin cf cadrului legal național cu privire la protecția datelor cât și a Ord MFE 1848/2019  
Termen de livrare:15.09.2020
Tip achizitie:
CPV:
Furnizare de servicii
79100000-5 | Servicii juridice
Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici:Trimiterea unei oferte adresata achizitorului continand caracteristicile si pretul ofertat, excl TVA
Termen limita de primire a ofertelor:23.06.2020, ora 16.00
Modul de trimitere a ofertelor si de obtinere a informatiilor suplimentare:Prin email – [email protected], SAU prin posta/curier la sediul achizitorului
Procedura de achizitie:Achizitie directa

Data:

– model –
FORMULAR DE OFERTA

Ofertant:

Adresa

CUI

Email

Telefon

Către:

ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR CLUJ

Adresa: Str Avram Iancu nr 52, Cluj-Napoca, jud. Cluj

CUI 5626227  | Email: [email protected] / [email protected] | Telefon: 0264430148

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte, în cadrul procesului de achizitie, pentru proiectul cu titlul CompetActiv+  POCU/464/3/12/127968, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul achizitiei si
descrierea serviciilor furnizate:
Termen de livrare:
Tip achizitie:
CPV:
Furnizare de servicii
79100000-5 | Servicii juridice
Pret ofertat

Data:

Reprezentant legal:

Semnatura: