Solicitare de oferta – consultanta protectia datelor / Smart-Up Diaspora

Achizitorul: ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR CLUJ

Adresa: Str Avram Iancu nr 52, Cluj-Napoca, jud. Cluj

CUI 5626227

Email: [email protected] / [email protected]

Telefon: 0264430148

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in vederea realizarii achizitiei, finantata prin contractul de finantare Smart-Up Diaspora POCU 89/3/7/107495, cu urmatoarele date:

Obiectul achizitiei:Servicii pentru audit/consultanta in protectia datelor si intocmirea documentatiei de protectie a datelor
APM Cluj implementează în calitate de administrator al schemei de minimis, proiectul Smart-Up Diaspora (diaspora-start-up.ro). Achizitia serviciilor este in urmatorul context:conform prevederilor contractului de subvenție, beneficiarii trebuie să înființeze un număr de locuri de muncă și să le raporteze către administratorul schemei de minimis cu frecvență periodică, în mod particular documentele doveditoare care conțin  datele personale ale angajaților, care cad sub incidența reglementărilor de protecție a datelorconform prevederilor Ghidului solicitantului, administratorul schemei de minimis trebuie să monitorizeze beneficiarii pentru urmărirea respectării angajamentelor din contractul de subvenție, atât pe durata proiectului cât și după încheierea acestuia, constând în procesarea și stocarea datelor personale ale angajaților beneficiarilor subvenției conform prevederilor Ord MFE 1848/16.10.2019 beneficiarii proiectelor POCU, sunt obligați să pună în aplicarea prevederile legislației de protecție a datelor Achiziția serviciilor externalizate este necesară pentru realizarea unui audit, a propunerii măsurilor corective și a realizării documentației necesare pentru aplicarea conformă a cadrului legal în materie de protecție a datelor , de către personalul liderului de proiect, fiind derivată din obligațiile care revin administratorului schemei de minimis atât din cadrul legal național cu privire la protecția datelor cât și din Ord MFE 1848/2019 .
Termen de livrare:05 Iul 2020
Tip achizitie:Furnizare de servicii
Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici:Trimiterea unei oferte adresata achizitorului continand caracteristicile si pretul ofertat, excl TVA
Termen limita de primire a ofertelor:20.06.2020, ora 20.00
Modul de trimitere a ofertelor si de obtinere a informatiilor suplimentare::Prin email – [email protected], SAU prin posta/curier la sediul achizitorului
Procedura de achizitie:Achizitie directa


 model –
FORMULAR DE OFERTA

Ofertant:

Adresa

CUI

Email

Telefon

Către:

ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR CLUJ

Adresa: Str Avram Iancu nr 52, Cluj-Napoca, jud. Cluj

CUI 5626227  | Email: [email protected] / [email protected] | Telefon: 0264430148

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte, în cadrul procesului de achizitie, pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (apel – POCU/89/3/7- Diaspora Start-up), va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul achizitiei si
descrierea serviciilor furnizate:
Termen de livrare:
Tip achizitie:
CPV:
Furnizare de servicii
79100000-5 | Servicii juridice
Pret ofertat

Data:

Reprezentant legal:

Semnatura: