Solicitare de oferte – Consumabile igiena/protectie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+  | ID MySMIS: 127968| Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invită operatorii economici interesați să depună oferte comerciale , în cadrul procesului de prospectare a pieței pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), în vederea realizarii achiziției cu următoarele date:

Titlul proiectului:CompetActiv+
ID MySMIS:127968
Linia de finanțare:Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toți”
ID Dosar Achizitie:1409067478
Denumirea contractului de achizitie:Achiziție: Consumabile igienă/protecție
Descrierea obiectului contractului:Consumabile igienă și protecție epidemiologică (măști, gel igienizant etc.)
Cod CPV:33741300-9 | Dezinfectant pentru mâini24455000-8 | Dezinfectanţi18143000-3 | Echipamente de protecţie
Tip contract:Furnizare
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 30.06.2020, ora 14:00 . 
Formalitați care trebuie îndeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de ofertă cu prețul ofertat în lei, fără TVA. Va fi ofertat prețul unitar. Lista indicativă cu itemii/produsele care fac obiectul ofertei poate fi obținută prin email de la achizitor în urma unei solicitări. Trimiterea formularului la datele de contact de mai jos:
Datele de contact și modul de obținere a informațiilor suplimentare: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] până la termenul limită: 30.06.2020, ora 14:00 .

MODEL DE FORMULAR 

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTĂ

Către: 

Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, în cadrul procesului de prospectare a pieței, pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), în vederea planificării achiziției, vă transmitem oferta noastră, dupa cum urmează:

Obiectul contractului de achiziţie:Consumabile igienă și protecție epidemiologică, din care:- măști de unică folosință chirurgicale – 750 buc- gel dezinfectant pentru mâini – 24 l- dezinfectant pentru suprafețe
Tip contract:Furnizare
Pret total ofertat (LEI, fără TVA) :  

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării:

Cu stimă,

Ofertant,

………………………………………..

(semnătura autorizată)