Solicitare de oferte – distributie clip video

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+  | ID MySMIS: 127968| Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale , in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:CompetActiv+
ID MySMIS:127968
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
ID Dosar Achizitie:2389336127
Denumirea contractului de achizitie:Achizitia de servicii de informare prin intermediul portalurilor de media sociale (SA 1.1)/127968 CompetActiv+
Descrierea obiectului contractului:Cheltuieli pentru difuzare clip/-uri video prin minim 2 platforme media sociala (Facebook, Youtube, LinkedIn) sau echivalent.
Lot 1: Media sociala cu caracter generalist – minim 35000 vizionari
Lot 2: Media sociala cu caracter profesional – minim 15000 vizionari
Rezultat: minim 50000 vizionari ale videoclipului
Perioada de derulare: minim 120 zile
Distributia asigurata in functia de segmentare multicriteriala specificata de achizitor criterii demografice, geografice, sectoriale / calitative.
Cod CPV:79342200-5 | Servicii de promovare
Tip contract:Servicii
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 31.07.2020, ora 14:00 . 
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA. Va fi ofertat pretul unitar. Lista indicativa cu itemii/produsele care fac obiectul ofertei poate fi obtinuta prin email de la achizitor in urma unei solicitari. Trimiterea formularului la datele de contact de mai jos:
Datele de contact si modul de obtinere a informatiilor suplimentare: La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] pana la termenul limita: 31.07.2020, ora 14:00 .

MODEL DE FORMULAR 

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale , in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea realizarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie:Cheltuieli pentru difuzare clip/-uri video prin platforme media sociala

Lot :

Tip contract:Servicii
Pret ofertat (LEI, fara TVA) : 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)