Solicitare de oferte – Achizitie monitor pentru activitati de formare profesionala

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital+ | ID MySMIS: 142698 | Contract: POCU/860/3/12/142698

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

E-mail: [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul Accelerator Digital, in vederea planificarii si realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:Accelerator Digital
ID MySMIS:142698
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
Denumirea contractului de achizitie:Achizitie monitor pentru activitatile de formare profesionala
Descrierea obiectului contractului:Furnizare monitor de format mare pentru activitatile de formare profesionala, derulate in sala sau la distanta in sistem videoconferinta. Imbunatatirea studioului de emisie pentru difuzarea cursurilor prin montarea unui monitor de rezolutie inalta cu urmatoarele caracteristici:
– diagonala monitor: minim 49 inch – tip rezolutie: 4K
Cod CPV:32323100-4 | Monitoare video-color
Tip contract:Furnizare de produse
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA.
Locul de transmitere a ofertelor:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 29.11.2022, ora 12:00.
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model formular