Solicitare de oferte – anunturi presa scrisa

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+  | ID MySMIS: 127968| Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:CompetActiv+
ID MySMIS:127968
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
ID Dosar Achizitie:980161827
Denumirea contractului de achizitie:Achizitie servicii de informare prin presa scrisa (SA 1.1)/127968 CompetActiv+
Descrierea obiectului contractului:Cheltuieli pentru derularea campaniei de constientizare prin presa scrisa, distribuite in Regiunea N-V.
– Lot 1: minim 10 anunturi publicate in presa scrisa cu distributie in jud Bihor
– Lot 2: minim 10 anunturi publicate in presa scrisa cu distributie in jud Cluj
– Lot 3: minim 5 anunturi publicate in presa scrisa cu distributie in jud Bistrita Nasaud
– Lot 4: minim 3 anunturi publicate in presa scrisa cu distributie in jud Satu Mare
– Lot 5 : minim 4 anunturi publicate in presa scrisa cu acoperire regionala N-V

Perioada de publicare a anunturilor: iunie 2020 – mai 2021
Cod CPV:79341000-6 | Servicii de publicitate
Tip contract:Servicii
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 26.06.2020, ora 14:00 . 
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, inclusiv TVA. Va fi ofertat pretul unitar. Lista indicativa cu itemii/produsele care fac obiectul ofertei poate fi obtinuta prin email de la achizitor in urma unei solicitari. Trimiterea formularului la datele de contact de mai jos:
Datele de contact si modul de obtinere a informatiilor suplimentare:La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] pana la termenul limita: 26.06.2020, ora 14:00 .

MODEL DE FORMULAR 

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie:Cheltuieli pentru derularea campaniei de constientizare a importantei formarii continue in IMM-urile relevante, utilizand mijloacele media clasice:
-Numar articole publicate in presa scrisa regionala (judetul, numar articole)
-Pret unitar/articol (inclusiv TVA)
Perioada de publicare a anunturilor
Tip contract:Servicii
Pret total ofertat (LEI, inclusiv TVA) :  

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)