Anunt evenimente DACIA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

D.A.C.I.A.  | ID MySMIS: 105674 | Contract: POCU/82/3/7/105674

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale! (propus spre finantare, apel – POCU/82/3/7/105674Romania Start-up Plus), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

 

Obiectul contractului: Achizitie servicii de organizare de evenimente pentru campania de promovare a antreprenoriatului si teme orizontale – egalitate de sanse.

Numar evenimente estimate: 24

Locatii: Regiunea Nord-Vest (judetele: Bihor, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Maramures, Bistrita Nasaud)

Cerinte:

– organizarea a 24 de evenimente (campanii de promovare a antreprenoriatului) in locatiile mentionate mai sus, 4 evenimente/judet

– constituirea unui numar de minim 35 de persoane participante/eveniment

– asigurare sala, materiale consumabile si logistica/eveniment

– asigurare servicii de catering pentru participanti/eveniment

– toate artefactele de comunicare sunt realizate la nivel profesionist

– proiectul e prezent pe canale de comunicare relevante proprii

– respectarea schemei de lucru, a datelor calendaristice prestabilite sau in curs de stabilire

Cod CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente
Tip contract: Servicii organizare de evenimente
Buget total (LEI, fara TVA) 80.001,12 lei
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.
Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 02.03.2018, ora 14:00.

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 02.03.2018, ora 14:00.

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

 

MODEL DE FORMULAR

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 

 

SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul “D.A.C.I.A-Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale!” (propus spre finantare, apel – POCU/82/3/7/105674-Romania Start-up Plus), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de organizare de evenimente pentru campania de promovare a antreprenoriatului si teme orizontale – egalitate de sanse.

Numar evenimente estimate: 24

Locatii: Regiunea Nord-Vest (judetele: Bihor, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Maramures, Bistrita Nasaud)

Raspuns la cerinte:

– vom organiza 24 de evenimente (campanii de promovare a antreprenoriatului) in locatiile mentionate mai sus, 4 evenimente/judet

– vom constitui un numar de minim 35 de persoane participante/eveniment

– vom asigura sala, materiale consumabile si logistica/eveniment

– vom asigura servicii de catering pentru participanti/eveniment

– toate artefactele de comunicare vor fi realizate la nivel profesionist

– proiectul va fi prezent pe canale de comunicare relevante proprii

– respectarea schemei de lucru, a datelor calendaristice prestabilite sau in curs de stabilire

Tip contract: Servicii de organizare evenimente
Pret ofertat (LEI, fara TVA) :  

 

 

 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

Data completarii:

 

Cu stima,

 

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)

Share your thoughts