PROGRAME GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL

Centrul de Excelenţă în Instruire SMART S.R.L., în parteneriat cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, implementează proiectul NU LĂSA PE MÂINE CE POŢI FACE AZI! INVESTIM ÎN TINE!”. Proiectul dispune de o finanţare totală de 2.008.367,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.907.948,84lei. Durata de implementare este de 12 luni.

Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Axa prioritară 5, domeniul major de interventie 5.2, proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 324 de persoane cu domiciliul în zona rurală a judeţelor Cluj, Bihor şi Sălaj din Regiunea Nord-Vest prin aplicarea unui sistem integrat de măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv şi flexibil. Grupul ţintă al proiectului este format din 50 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 224 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 35 de şomeri de lungă durată – femei şi 15 manageri din mediul rural.

Persoanele selectate pe baza acestor criterii vor beneficia de un pachet integrat de servicii care include: consilierea şi orientarea profesională a beneficiarilor, programe de formare profesională în ocupaţii solicitate de piaţa muncii şi medierea în vederea angajării persoanelor care au absolvit aceste cursuri. 

Programele gratuite de formare profesională oferite în cadrul proiectului vizează dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru următoarele ocupaţii:

  • îngrijitor bătrâni la domiciliu
  • lucrător în structuri pentru construcţii
  • cameristă
  • recepţioner
  • operator introducere, validare şi prelucrare date
  • formator
  • manager resurse umane
  • responsabil de mediu
  • competenţe antreprenoriale

Pentru relaţii suplimentare şi înscrieri puteţi contacta

Centrul de Excelenţă în Instruire SMART SRL, Bdul N. Titulescu nr 16 ap. 13, Cluj-Napoca, tel: 0751 301107  e-mail: [email protected]

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, str. Avram Iancu nr. 52, Cluj-Napoca, tel/fax: 0264 430148, e-mail: [email protected]

Share your thoughts