LANSARE DE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ

CURSURI GRATUITE DE CALIFICARE ŞI SPECIALIZARE PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL

Vă informăm că începând cu luna aprilie 2014 se implementează în mediul rural din Regiunea Nord-Vest proiectul cu nr. 131225 Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi! Investim in tine!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Axa prioritară 5, domeniul major de interventie 5.2, al cărui beneficiar este CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART S.R.L.în parteneriat cu ASOCIAŢIA PATRONILOR ŞI MESERIAŞILOR CLUJ.

Obiectivul general al proiectuluiîl constituie îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 324 de persoane cu domiciliul în zona rurală a judeţelor Cluj, Bihor şi Sălaj din Regiunea Nord-Vest, prin aplicarea unui sistem integrat de măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv şi flexibil.

Grupul ţintă al proiectului este format din 50 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 224 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 35 de şomeri de lungă durată – femei şi 15 manageri din mediul rural.

  • cameristă
  • îngrijitor bătrâni la domiciliu
  • recepţioner
  • lucrător în structuri pentru construcţii
  • operator calculator
  • formator
  • responsabil de mediu
  • manager resurse umane
  • competente antreprenoriale

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.008.367,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.907.948,84 lei.

Cluj-Napoca, 24.04.2014

Manager proiect: Selescu Letiţia

Share your thoughts