MESAJ ANIVERSAR

În data de 9 ianuarie 2013, se împlinesc 23 de ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. În ianuarie 1990 un grup de întreprinzători privaţi au constituit Asociaţia Profesională Liberă a Micilor Meseriaşi din judeţul Cluj, continuatoarea structurilor patronale şi profesionale care au precedat această asociaţie – Reuniunea Sodalilor Români din Cluj, fondată în 1871, devenită ulterior Reuniunea Comercianţilor, Industriaşilor şi Meseriaşilor Români din Cluj, denumită după 1944 Uniunea Industriaşilor din Cluj. În 1991, datorită schimbării cadrului legislativ, APLMM şi-a schimbat statutul şi denumirea, devenind Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

 

În 5 martie 2004 APM Cluj a obţinut în justiţie recunoaşterea statutului de continuatoare legitimă a acestor organizaţii predecesoare şi implicit dreptul de revendicare şi recuperare a bunurilor mobile şi imobile rămase în urma acestora.

 

Cele peste două decenii de activitate susţinută în beneficiul iniţiativei private în economie au fost jalonate de acţiuni emblematice pentru comunitatea clujeană de afaceri şi nu numai. APM Cluj a reuşit să devină reprezentantul legitim al intereselor întreprinzătorilor privaţi prin funcţiile delegate de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, al cărui membru fondator este din 1992.

 

Rămânând fideli crezului nostru permanent, acela că numai împreună vom fi mai puternici, invităm, cu acest prilej, pe toţi patronii de bună credinţă să adere la cea mai reprezentativă organizaţie patronală din Transilvania.

 

Tuturor, un an cât mai bun pentru afaceri!

 

 
Preşedinte,
Ec. Augustin Feneşan
 

Share your thoughts