IMM-urile aflate in dificultate pot solicita acordarea de esalonari la plata obligatiilor fiscale

IMM-urile aflate in dificultate pot solicita acordarea de esalonari la plata obligatiilor fiscale

 

Prin Legea nr. 15/2012 a fost aprobata OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

 

Pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF, organele fiscale competente pot acorda la cererea IMM-urilor inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani.

Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 

 

 

 

 

  1. sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
  2. sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;
  3. sa aiba constituita o garantie care sa acopere sumele esalonate la plata, dobânzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pâna la 32% din sumele respective, in functie de perioada de esalonare;
  4. sa nu se afle in procedura insolventei;
  5. sa nu se afle in dizolvare;
  6. sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala.

Daca sunt indeplinite aceste conditii, esalonarea la plata se poate acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala, cu exceptiile prevazute de OUG nr. 29/2011.

Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data inregistrarii.

Continutul cererii prin care se solicita esalonarea la plata, precum si documentele justificative care trebuie anexate sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 1853/2011, modificat prin Ordinul nr. 2677/2011.

Sursa: Departamentul Juridic si Dialog Social al CNIPMMR

Materiale multimedia:

ordonantt-de-urgenta-nr-29-din-20-martie-2011-privind-reglementarea-acordarii-esalonarilor-la-plata-5320.pdf   ORDONANTT DE URGENTA nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
procedura-din-5-aprilie-2011-de-aplicare-a-dispozitiilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-292011-5320.pdf   PROCEDURA din 5 aprilie 2011 de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011

Share your thoughts