Directia Generala a Finantelor Publice Cluj anunta:

                                       COMUNICAT DE PRESA

Termenele pentru întocmirea si depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:

a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

b) pentru celelalte persoane, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Persoanele care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

 

Contribuabilii care apartin de AFP a Municipiului Cluj Napoca precum si cei din raza AFP Comunale: Apahida, Baciu si Gilau, depun situatiile financiare anuale la sediul DGFP a jud. Cluj , Piata A. Iancu nr. 19, et.2, cam. 240.

Situatiile financiare anuale se depun numai la organul fiscal teritorial .

                                                            

 

Share your thoughts