Din ianuarie 2012, IMM-urile pot depune proiecte pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri

Adaugat la: 19-12-2011

Din ianuarie 2012, IMM-urile pot depune proiecte pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale anunta lansarea in data de 5 ianuarie 2012 a apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 „Sustinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”.

 

Ghidul solicitantului este publicat in varianta finala, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Sectiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Obiectivele specifice ale acestei operatiuni sunt:

 

 

 

  • dezvoltarea comertului electronic si incurajarea intrarii IMM-urilor pe piata serviciilor si vânzarilor on-line;
  • extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line;
  • optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC.

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 168 milioane lei. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 2.300.000 lei, iar cea minima de 45.000 lei.

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepând cu 5 ianuarie 2012 ora 9,00 si se va incheia in 29 iunie 2012 ora 14,00. Inregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea on-line, solicitantii trebuie sa depuna dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru aceasta operatiune.

Clarificari pot fi solicitate reprezentantilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale la adresa de e-mail [email protected], la numarul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.

Sursa: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Share your thoughts