Noi reguli de atribuire a contractelor de achiziţii publice, valabile de la 1 ianuarie 2012

– In data de 30 noiembrie 2011, a fost adoptat Regulamentul Comisiei Europene nr. 1251/2011 care modifica Directivele 2004/17/EC, 2004/18/EC si 2009/81/EC privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile in cadrul procedurilor de achizitie publica la nivel national. Noile valori, valabile pentru o perioada de doi ani, sunt urmatoarele:

  •     130.000 euro, inlocuind valoarea de 125.000 euro prevazuta la art. 55, alin. (2), lit. a), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •     200.000 euro, inlocuind valoarea de 193.000 euro prevazuta la art. 9, lit. c) indice 1, din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •     400.000 euro, inlocuind valoarea de 387.000 euro prevazuta la art.55, alin. (2), lit. b)., la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  •     5.000.000 euro, inlocuind valoarea de 4.845.000 euro prevazuta la art. 9, lit. c), la art. 51, alin. (1), lit. c), la art. 55, alin. (2), lit. c), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Aceste modificari ale Directivelor au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2012 si sunt valabile si aplicabile tuturor procedurilor lansate dupa aceasta data.

Comunicarea privind valorile corespondente in monedele nationale ale statelor comunitare care nu au trecut la moneda Euro au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2001/C 353/01.

De asemenea, puteti informatiile detaliate pe articolele specifice din cadrul Directivelor aici  si aici.

Aceste modificari sunt operate de catre Comisia Europeana si au un caracter regulat. Ultima updatare a acestor praguri cu rata inflatiei a fost realizata la 1 ianuarie 2010.

 

Modificări privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

Totodata, la initiativa Parlamentului României,  a fost aprobat un proiect de modificare a O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, care s-a materializat prin Legea nr. 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 872 din 9 decembrie, a carei aplicabilitate a intrat in vigoare la 12 decembrie 2011.

Printre principalele modificari se numara:

  • Modificarea articolului 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006 aduce ca noutate referirea la conflictul de interese care include si situatia “tertului sustinator” care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante;
  • In ceea ce priveste procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in cadrul art. 122 lit. i) a fost stabilit ca “valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale sa nu depaseasca 20% din valoarea contractului initial”. A fost eliminata exceptia care permitea suplimentarea de pana la 50%;
  • Criteriile de calificare si selectie precizate in cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in cadrul documentatiei de atribuire si, de asemenea, orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate anterior conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificarilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Pentru mai multe informatii, gasiti textul integral al noului act normativ aici.

 

Sursa: financiarul.ro

Share your thoughts