Cum va arata noul Cod al Muncii

Cele mai importante schimbări aduse legii fundamentale a legislaţiei muncii sunt:

• revizuirea perioadelor de probă de cel mult 45 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

• eliminarea interdicţiei privind angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post.

• instituirea pentru angajator a dreptului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

• modificarea condiţiilor în care se poate dispune delegarea salariatului. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din 2 în 2 luni.

• modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Principalele criterii vor fi cele de performanţă şi de îndeplinire a obiectivelor şi în subsidiar, pentru departajare vor fi avute în vedere criteriile de natură socială. 

• eliminarea interdicţiei de a face angajări pentru angajatorul care a dispus concedieri colective pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Interdicţia de a face noi angajări reprezintă o limitare a angajărilor în perspectivă.

• modificarea prevederilor care reglementează contractul individual de muncă pe perioadă determinată.

• modificarea prevederilor privind agentul de muncă temporară în sensul eliminării restricţiilor prevăzute de art. 88 Codul Muncii reprezintă o consecinţă a aplicării art. 4 din Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară.

Sursa: Curierul National

Share your thoughts