CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIN INSTRUIREA MANAGERILOR

Peste cincizeci de manageri de top, middle si executive din Regiunea Nord-Vest au fost instruiti in metode si tehnici moderne de management menite sa creasca adaptabilitatea intreprinderilor.

Cincizeci şi şapte de manageri din douăsprezece companii cu sediul in Regiunea Nord-Vest au beneficiat in perioada iunie 2012 – octombrie 2013 de serviciile de consultanta si instruire incluse in Programul de Formare, Consultanta si Asistenta.. Astfel, douăsprezece intreprinderi din orasele Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Carei si Jibou au beneficiat de optzeci de ore de consultanta si asistenta specializata in organizarea muncii si au desemnat, in medie, cate cinci manageri, care au beneficiat de programe de specializare si perfectionare in management.  Managerii au participat la cate două programe de instruire, selectate dintr-o oferta de paisprezece cursuri autorizate ANC de perfectionare/ specializare in competente comune de management si un curs de perfectionare in meseria de Manager al sistemelor de management al mediului (COR 242304).

In activitatea de selectie a firmelor am beneficiat de sprijinul celor doua institutii emblematice in Regiunea Nord-Vest, care sustin dezvoltarea mediului de afaceri, respectiv: Camera de Comert si Industrie Cluj si Asociatia Patronilor si Meserasilor Cluj.

Pachetul de servicii a fost furnizat in cadrul proiectului Întreprinderile româneşti în contextul schimbării„ – Program de Formare, Consultanţă şi Asistenţă a întreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii şi introducerea de noi soluţii organizatorice (FCA), implementat in perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013 de Centrul de Afaceri MASTER din Deva, în parteneriat cu Fundaţia CORONA din Iaşi şi RODA BUSINESS CONSULTING SRL din Bucureşti. Proiectul, derulat pe o perioadă de trei ani, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatăţirea adaptabilităţii întreprinderilor româneşti la condiţiile socio-economice în schimbare în vederea creşterii capacităţii interne a firmelor de dezvoltare a resurselor umane proprii şi introducerii de noi forme organizatorice.

În proiect a fost dezvoltat si implementat un program integrat de consultanţă, formare şi asistenţă  adresat întreprinderilor pregătite, capabile şi adaptabile în scopul creşterii eficienţei prin dezvoltarea capacităţii de adaptare şi (re)organizare internă a acestora funcţie de cerinţele contextului socio-economic actual.

Serviciile furnizate au fost personalizate si adaptate constant pentru a se potrivi profilelor diverse ale companiilor selectate din regiunea Nord-Vest, respectiv intreprinderi cu un numar de angajati cuprins intre 26 si 1653, activand in domeniul productiei, constructiilor, serviciilor si comertului. Consultanţa, modulele de pregătire şi cursurile adaptate necesităţilor întreprinderilor si managerilor vor contribui pe termen mediu si lung la adoptarea unor sisteme moderne de îmbunătăţire a managementului, productivităţii, flexibilităţii şi competitivităţii întreprinderilor din grupul ţintă al proiectului.

Mai multe informatii legate de actiunile proiectului pot fi obtinute la adresa www.asistentaafaceri.ro sau la persoana de contact:

 

ARSOI Flavia-Isabella

Manager de proiect Zonal

Tel.: 0722.398.356

E-mail: [email protected]

www.centrulmaster.ro

Share your thoughts