COMUNICAT IMPORTANT REFERITOR LA FOLOSIREA CASELOR ELECTRONICE DE MARCAT

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări ale  O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, introduse prin O.U.G. nr. 91 / 2014,  aplicabile începând cu anul 2015:     

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor, inclusiv factura, după caz.

Au fost aduse modificări în ceea ce priveşte situaţiile în care se exceptează utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cu precizarea cazurilor în care este obligatorie emiterea de chitanţe.

Aparate de marcat electronice fiscalesunt considerate şi casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic.

La nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se va întocmi în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz. Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va realiza de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici vor avea obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către A.N.A.F. În acest scop Agenţia Naţională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (1), pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de lege.

Termene de aplicare:

– Începând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite conform noilor prevederi ale art.3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (1) din O.U.G. nr.28/1999 , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite conform noilor prevederi ale  art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite conform noilor prevederi ale art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite conform noilor prevederi ale art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

De asemenea, au fost modificate prevederile referitoare la regimul de încadrare a faptelor care constituie contravenţie, precum şi  prevederile la sancţiunile aplicabile, inclusiv confiscări de sume încasate sau  de venituri obţinute.

Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se aplică în termen de 10 zilede la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 91/2014.

Subliniem faptul că, plângerea împotriva sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art.10 lit. b), c), d), e) şi cc) din O.U.G. nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu suspendă executarea acestora.

Sursa: ANAF – DGRFP Cluj-Napoca

Share your thoughts