Codul Fiscal cu Normele de aplicare, valabil în 2011

– ANAF a publicat Codul Fiscal valabil pentru anul 2011 şi Normele metodologice de aplicare, actualizate prin mijloace informatice. Ultima actualizare este conformă cu OUG 117 si HG 1355 din 23.12.2010

TITLUL I
Dispozitii generale

CAP. 1
Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

ART. 1

Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal

(1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, precizeaza contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale.

(3) in materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicându-se dispozitiile Codului fiscal.

(4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplica prevederea acelui tratat.

(5) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

 

ART. 2

Impozitele, taxele si contributiile sociale reglementate de Codul fiscal

(1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:

a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe venit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti;
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale.

(2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:

a) contributia individuala de asigurǎri sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;

b) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

d) contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;

e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;

f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu completarile si modificarile ulterioare.

Codul Fiscal si normele sale de aplicare valabile in 2011 poate fi consultat in intregime AICI.

Sursa: Financiarul.ro

Share your thoughts