CNAS: Raportarea cu certificat digital, obligatorie din 1 iunie

Depunerea pentru decontare, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a documentelor justificative privind raportarea activităţii furnizorilor de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate devine obligatorie din 1 iunie 2011.

Potrivit CNAS, documentele şi fişierele de date în format electronic vor fi asumate de reprezentantul legal al furnizorului prin semnare cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital eliberat de oricare dintre furnizorii de servicii de certificare acreditaţi. După obţinerea certificatelor digitale, furnizorii de servicii medicale se vor înregistra cu acestea la casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţii contractuale.

Aceste precizări sunt cuprinse în Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul 435/ 2011.

Sursa: Financiarul.ro

Share your thoughts