ANAF va verifica la faţa locului existenţa sediului social al unei firme

ANAF va verifica la faţa locului existenţa sediului social al unei firme
Societăţile comerciale care solicită înregistrare în scopuri de TVA vor respecta reglementări noi de la 1 decembrie 2011, potrivit Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.795/2011, ce vizează stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.
Conform noilor reglementări, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi anexa la cererea de înregistrare în aceeaşi zi cu depunerea cererii de înmatriculare în Registrul Comerţului.

Totodată, este obligatoriu să se depună la organele fiscale competente şi o declaraţie de menţiuni, însoţită de anexa la declaraţie.

Astfel, noua procedură de înregistrare a firmelor presupune depunerea formularului 098 şi a Anexei la Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, electronic, în format pdf, iar documentele însoţitoare constau în copii legalizate ale actelor de identitate ale administratorilor; documente privind deţinerea legală a spaţiului aferent sediului social şi/sau a sediilor secundare, declaraţia pe proprie răspundere a administratorilor cum că nu au comis infracţiuni şi fapte ilegale, conform legislaţiei în vigoare.

Controlul documentelor se realizează de către organul fiscal pe baza documentelor prezentate ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal.

De asemenea, noua procedură de înregistrare presupune verificarea la faţa locului a existenţei spaţiului aferent sediului social şi/sau sediilor secundare declarate, verificarea criteriilor de evaluare şi întocmirea de către organul fiscal a unui referat prin care se va stabili punctajul obţinut, precum şi emiterea deciziei de aprobare sau respingere în termen de maxim trei zile lucrătoare.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor actuale, potrivit documentului citat.

La data intrării în vigoare a acestui ordin – 1 decembrie 2011 – se abrogă Ordinul anterior al Ministrului Finanţelor Publice care vizează stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei în 24 mai 2011.

Sursa: financiarul.ro

Share your thoughts